کمیته دارت استان همدان

علی خوشبو - مسئول کمیته دارت استان همدان

 
» 94/8/20 :: ۱۳٩٤/٩/٢
» 94 درات :: ۱۳٩٤/٦/۳٠
» مسابقات دانشگاه علوم پزشکی :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» ۱۳٩۳/٧/۱٥ :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» دارت بازان لیگ برتر و دسته یک آقایان کشور روز جمعه 21 شهریور ماه در خانه دارت شه :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» ۱۳٩۳/۳/۱٧ :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» 93 :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» 92/12/10 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» 92 /10 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» 92/10/15 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» ۱۳٩٢/٩/٥ :: ۱۳٩٢/٩/٥
» 11/8/92 :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» 92 :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» 10/4/92 :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» دارت :: ۱۳٩٢/۳/٥
» دانشگاه عمران و صنعت :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» با برگزاری دور برگشت مسابقات لیگ تیمی فصل 92-91 :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» دانشگاه :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» پیام نور :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» شرکت گاز :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» راه و شهر سازی :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» پایان لیگ 92 :: ۱۳٩٢/٢/٧
» 92 :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» درباره دارت :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» دبیر انجمن دارت کشور: :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» دارت :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» مسابقات فصلی دارت در خراسان رضوی :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» مسابقات زیر لیگ :: ۱۳٩۱/۸/٩
» مسابقات دارت بانوان بسیجیان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» مسابقات دارت خانوادگی :: ۱۳٩۱/۸/٦
» فرهنگی ورزشی گنجنامه همدان :: ۱۳٩۱/۸/٦
» جشنواره ورزشی گنج :: ۱۳٩۱/۸/٤
» نتایج مسابقات لیگ برتر و یک دارت کشور مشخص شد :: ۱۳٩۱/۸/٤
» برگزاری مسابقات دارت :: ۱۳٩۱/۸/٤
» نهاوند :: ۱۳٩۱/۸/٤
» به دلیل صادر نشدن روادید از سوی سفارت استرالیا :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» لیگ زیر گروه آقایان شروع بازی های :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» استقبال بی نظیر خانواده ها :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» حضور تیم ملی دارت جمهوری اسلامی در رقابت های آسیا :: ۱۳٩۱/٧/۳
» استقبال بی نظیر خانواده ها از دعوت انجمن دارت کشور :: ۱۳٩۱/٧/۳
» گردهمایی و مسابقه بزرگ خانوادگی دارت کشور :: ۱۳٩۱/٧/۳
» مجموع رتبه و امتیازات کسب شده استانی بانوان :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» مسابقات ورزشی قهرمانی دارت کشور برگزار شد :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» مسابقات اپن 2012 :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» ok :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» بنیاد جانبازان :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» تغییر مکان مسابقات قهرمانی :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» ممنوعیت بازی کردن بازیکنان غیر بومی :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» استان سمنان محل برگزاری مسابقات قهرمانی دارت :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» مسابقات آزادا :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» مسابقات آزاد :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» اولین دوره مسابقه فصلی 91-92 :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» کارت هوشمند ورزشی - کارت عضویت :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» اتمام اردوی دوم تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» دعای جوشن کبیر :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» جام رمضان 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» اردوی آماده سازی تیم ملی دارت کشور در ماه مبارک رمضان لغو شد :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» زمان , شرایط و نحوه برگزاری مسابقات جام رمضان91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» جابجایی سالن دارت همدان :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» مجمع :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» 92-91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» ساعات و روزهای تمرینات و مسابقات دوستانه سالن دارت مجموعه ورزشی شهید کشوری :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» چند جمله کوتاه و بسیار زیبا برای آموختن و عمل کردن :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» اتمام اولین مرحله اردوی تیم ملی :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» برگزاری مسابقه دارت خانوادگی در همدان :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» مسابقات ملایر :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» آموزش دارت :: ۱۳٩۱/٤/٤
» بیانه انجمن بین المللی روانشناسی ورزش :: ۱۳٩۱/٤/٤
» لیگ انفرادی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» همایش دارت :: ۱۳٩۱/٤/۳
» مسابقات خانوادگی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» آموزش :: ۱۳٩۱/٢/٧
» سال نو :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» مسابقات کشوری 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» اعزام تیم دارت :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» مسابقات دارت کارمندان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» بخشنامه مسابقات دارت قهرمانی کشور 1390 (انتخابی تیم ملی آقایان استان گلستان) :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» بخشنامه مسابقات دارت قهرمانی کشور 1390(انتخابی تیم ملی بانوان استان فارس) :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» مسابقات :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» اطلاعیه مسابقات دارت در استان گلستان :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» ایرلند :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» قواعد بازی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» مسابقات آزاد 90 بهمن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» مسابقات :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» دارت :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» فدراسیون -کیش :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» قوانین دارت :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» مسابقات :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» دفاع مقدس :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» جدول مسابقات جام جهانی ایرلند شمالی آقایان :: ۱۳٩٠/٦/٩
» 1/6/90 :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» نتایج مسابقات رنکینگ کشور :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» 12/5/90 :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» دارت :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» 11/4/90 مسابقات :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» انصاری :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» میلاد امام علی :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» مسابقات دارت کارمندان دولت بانوان :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» مسابقات کارمندان دولت بانوان :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» اردوی تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» مصاحبه جناب آقای اسد زاده رئیس انجمن دارت :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» نتایج مرحله اول مسابقات انتخابی آقایان و بانوان :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» آرم باشگاههای دارت انگلیس :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» دارت بانوان 3/3/90 :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» مرحله اول مسابقات انتخابی تیم ملی دارت ایران برگزار شد :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» ردوی انتخابی تیم ملی دارت :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» تشکیل مجمع انتخابی رئیس انجمن ورزشی :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» مسابقات دارت بمناسبت روز طبیعت 13 فروردین :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» عملکرد انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران سال 1389 :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» 1390 :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» کلاس توجیهی :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» مسابقات کارکنان دولت 89 :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» عکس :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» تخته دارت های دیجتالی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» ورزش مدیران موفق :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» مسابقات 2011 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» مسابقات لیگ کشور 1389 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» نتایج مسابقات دارت بانوان قهرمانی کشور در استان کهکیلویه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» اخبار :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» انتقاد :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» دارت :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» مسابقات دارت انتخابی بانوان استان تهران :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» بخشنامه مسابقات دارت بانوان قهرمانی کشور 1389 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» مسابقات سوپرحرفه ای :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» مسابقات لیگ سال 1389 :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» مسابقات آزاد قبرس :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» ورزش خانواده :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» مقررات مسابقات سوپرحرفه ای :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» مقررات مسابقات سوپرحرفه ای :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» محرم :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» مسابقات کشوری بانوان :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» محرم :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» اخبار -قهرمان کشور 89 :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» اخبار :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» اخبار -نتیجه :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» اخبار :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» اخبار :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» انتخابی :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» اخبار دانشگاه :: ۱۳۸٩/٩/٩
» انتخابی :: ۱۳۸٩/٩/٧
» اخبار :: ۱۳۸٩/٩/٧
» اخبار :: ۱۳۸٩/٩/٧
» اخبار :: ۱۳۸٩/٩/٧
» اخبار :: ۱۳۸٩/٩/٧
» اخبار :: ۱۳۸٩/٩/٧
» انتخابی :: ۱۳۸٩/٩/٧
» ۱۳۸٩/۸/٢٩ :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» متن :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اخبار قهرمانی :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» اخبار :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» اطلاعیه :: ۱۳۸٩/٦/٢
» اخبار :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» نتایج اولین دوره مسابقات دارت قهرمانی جوانان و نوجوانان کشور :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» نتایج مسابقات :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور ویژه جوانان :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» پارسیان :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» نتیجه مرحله اول مسابقات لیگ دارت انفرادی کشوری بانوان-جام ایرانیان شایسته :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» مسابقات آزاد دارت جام مبعث :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» اولین دوره مسابقات لیگ آزاد دارت کشوری - بانوان :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» نتیجه مسابقات رنکینگ استانی :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» مسابقات آزاد دارت :: ۱۳۸٩/٤/٧
» برگزاری صد در صد 3 بعلاوه 1 دوره مسابقات لیگ انفرادی بانوان در سال 1389 :: ۱۳۸٩/٤/۱
» در زندان مرکزی همدان :: ۱۳۸٩/٤/۱
» برگزاری مرحله دوم لیگ آقایان :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» آغاز ثبت نام مسابقات جایزه بزرگ 5000 دلاری جام دارت پارسیان :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» فلل پاورتیلور پادشاه ورزش دارت :: ۱۳۸٩/۳/٧
» اولین نتیجه لیگ :: ۱۳۸٩/۳/۱
» ۱۳۸٩/۳/۱ :: ۱۳۸٩/۳/۱
» نتیجه مسابقات دارت جایزه بزرگ لنگرود - 16و17 اردیبهشت ماه 1389: :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» اولین دوره مسابقات لیگ آزاد دارت کشوری :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» مقررات مسابقات دارت ایرانیان شایسته ( لیگ انفرادی کشوری سال 1389 ) - بانوان :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» عکس دارت :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» بازی بسیار زیباو جذاب دارت :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
» مسابقات دارت بصورت خانوادگی آزاد :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
» اولین دوره مسابقات لیگ آزاد دارت کشوری :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» ۱۳۸٩/٢/۱٤ :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» مسابقات دارت بانوان به مناسبت روز معلم :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» اخبار :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» همه چیز درمورد دارت(اخبار ، آموزش، سوالات و ...) :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» اطلاعیه :: ۱۳۸٩/٢/۸
» مسابقات آزاد دارت شهرستان لنگرود :: ۱۳۸٩/٢/۸
» بمناسبت هفته آموزش :: ۱۳۸٩/٢/۸
» اهداء کتاب جاذبه های ورزش دارت به علاقه مندان این رشته :: ۱۳۸٩/٢/٤
» معرفی سایتهای ورزشی :: ۱۳۸٩/٢/٤
» مسابقات دارت حرفه‏ای جهان :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» تیم ملی دارت ایران به رقابتهای آسیا اقیانوسیه اعزام می شود :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» تمرینات حرفه ای -2 :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» تمرینات حرفهای -1 :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» خصوصیات دارت :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» تاریخچه دارت در ایران :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» هفت سین :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» یا مقلب القلوب :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» پیام 89 :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» کلام آموزنده :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» معرفی هیئت همکانی استان همدان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» اعضای تیم ملی دارت :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» پیام سال نو :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» سالن دارت همدان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» عکس تیمهای دارت استان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» تیم دارت استان همدان در مسابقات سمنان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» تیم دارت آقایان همدان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» تیم دارت بانوان استان همدان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» عکس افتتاحیه سالن دارت همدان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» پیام آئین نامه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» پیام -لیگ مشهد :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» پیام :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» پیام :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» همگانی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» نفرات تیم ملی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» پیام :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» خطر :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» آموزش :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» پیام :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» پیام کارمندان دهه فجر :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» پیام :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» پیام :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» تیم ملی :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» پیام مسابقات آزاد دارت نهاوند :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» تیم ملی دارت :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» پیام :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» پیام :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» پیام سومین دوره مسابقات لیگ دارت استان :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» آموزش کامل دارت :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» پیام :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» مسابقات انتخابی قهرمان کشوری(بانوان ) :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» پیام / نتایج لیگ دوره دوم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» پیام :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» عکس قهرمان دارت :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» پیام :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» تاریخچه دارت :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» عکس :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» مسابقات کارمندان دولت :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥