کمیته دارت استان همدان

علی خوشبو - مسئول کمیته دارت استان همدان

 
پیام / نتایج لیگ دوره دوم
نویسنده : علی خوشبو - ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
 

( نتایج دوره اول و دوم مسابقات استانی لیگ دارت ) 

١- همدان :       ۴٣   امتیار

٢- اسد آباد :     ۴١   امتیاز

٣- جورقان :       ٣٨   امتیاز

۴- کبودر آهنگ:  ٣٧   امتیاز

۵- نهاوند :         ٢٩  امتیاز  

 ۶ - توسرکان :  ٢٩   امتیاز

٧ - ملایر       :  ١۵   امتیاز