قواعد بازی

   
بیشتر ورزشها علاوه بر فضای زیاد به امکانات گران و یا در ورزشهای دسته جمعی نیاز به جمع آوری نفرات است ولی تمرین دارت را می توان در فضای بسیار کم و با سه عدد دارت و یک تخته دارت و با حداقل یک نفر یا حداکثر نفرات انجام داد .فضای در نظر گرفته شده برای دارت فضای بسیار جزیی است . این ورزش یکی از راههای مؤثر مبارزه با افسردگی و استرس پیشنهاد شده است. بازی دارت فضای زیادی اشغال نمی کند و انرژی مصرفی هر ساعت بازی دارت ، برابر با مقدار انرژی مصرفی در 1700 متر راهپیمایی است .چند سوال پیشنهادی ؟
در چه رده سنی می توان بازی دارت را انجام داد ؟
دارت سن خاصی ندارد و از سن کودکان زیر 7 سال تا آخر عمر می توانند در رده سنی خودشان در مسابقات شرکت نمایند به طوری که کم سن ترین عضو این استان 5 سال و مسن ترین آن 89 سال دارد

آیا مسابقات دارت را می توان برای افراد کم توان جسمی برگزار کرد؟
بلی .در این رشته مفرح هم افراد جانبازان قطع نخاعی با وسیله ای به نام ایر دارت می توانند بازی کنند و هم معلولین
می توان گفت این رشته را هر شخص با هر توان جسمی می تواند بازی کند

ورزش دارت بیشتر بر روی جسم انسان و تقویت بدن موثر است یا روح و روان ؟
در هر دو موثر است ولی بیشتر باعث تقویت روح و یکی از راههی میارزه با افسردگی و استرس می باشد


دارت از چهار قسمت تشکیل شده:

Flight -1
Shaft -2
Barrel -3
Tip or point -4

نوک، بارل، شافت، و فلایت هرکدام انواع گوناگون ومختلف دارند وهر کس می تواند دارتی را که مورد علاقه اش است و با آن راحت تر است تهیه و استفاده کند.

امتیازات قواعد آن                                                                      


تخته دارت به صورتی طراحی شده است که دایره آن را به صورت قسمت های مثلثی که به وسیله میله فلزی از هم جدا شده است در آمده. البته اگر به شکل توجه کنید خواهید دید که که میله فلزی علاوه بر درست کردن این مثلث ها تخته دارت را به چهار قسمت مجزا تفکیک کرده، اگر دارت شما در بین دو میله اول خورده باشد عدد شما در ۲ ضرب میشود (Double Ring) و اگر در بین دو میله دوم خورده باشد عدد شما در ۳ ضرب خواهد شد (Triple Ring) و اگر در بین میله سوم باشد که معمولا به رنگ روشن است بخورد امتیاز شما ۲۵ واگر در بین میله آخر به عبارتی مرکز قرار گیرد نمره شما ۵۰ خواهد بود و اگر دارت شما داخل این میله ها نباشد عددی که روی آن است به تنهایی در نظر گرفته می شود، چنانچه پرتاب شما خارج از محیط مشخص شده باشد امتیازی برای شما در نظر گرفته نخواهد شد

حال هر مثلث عدد خود رادارد، و با پرتاب سه دارت در مجموع اعداد محاسبه می گردد، لازم به ذکر است هر سه پرتاب شما را یک راند گویند

و در آخر شخصی برنده است که به امتیاز در نظر گرفته شده زودتر از دیگران دست پیدا کند
           
قواعد مشترک در تمام بازی ها

دارت بازی های مختلفی دارد که هرکدام جذابیت خاصی بر خوردار است.

۱- هر بازیکن در یک نوبت گردشی با انداختن سه دارت در هر نوبت (راند) بازی می کند.

۲- هر بازیکن یک دارت را در شروع بازی برای مشخص شدن نفر آغاز کننده بازی پرتاب می کند.

۳- امتیازات بدست آمده بر مبنای امتیازی است که برای هر ناحیه در نظر گرفته شده است، نه بر مبنای رنگ آن.

۴- در صورت افتادن دارت از تخته دارت (اگرچه به نمره خورده باشد) امتیازی برای آن پرتاب در نظر گرفته نمی شود

/ 0 نظر / 24 بازدید