تشکیل مجمع انتخابی رئیس انجمن ورزشی

تشکیل مجمع انتخابی رئیس انجمن ورزشی

استان همدان

25/1/90

با حضور جناب آقای علیپور رئیس فدراسیون و مدیر کل تربیت بدنی استان

/ 1 نظر / 14 بازدید
راوی

امیدوارم هرکه رییس میشه واسه دارت هم دستی بالا بزنه