اخبار

مرحله دوم اردوی تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران با حضور 10 از نفر آقایان و 5 نفر از بانوان انتخابی از نفرات برتر مرحله اول اردوی برگزار شده در گرمسار با نفرات ذیل احتمالاً از روز شنبه ، بیست و هفتم شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد که البته تاریخ و مکان دقیق تر برگزاری اردو از طریق همین سایت خدمت دوستان متعاقباً اعلام خواهد شد. آقایان حمید رضا مومنی اسماعل عاشوری بیت اله کریمی  حمید بهروزی نیا  رضا انصاری  سلمان شهبازی پور  سید حسین پیشوائی محمد علی روشن بین  مهدی شایسته  هادی جمشیدی بانوان  محبوبه جعفرپور مقدم زهرا یزدانخواه  زهرا شهرام نیا  سادات حسینی

 وجیه عربی
/ 0 نظر / 3 بازدید