پیام

برگزاری مسابقات انتخابی استانی برای قهرمان کشوری بانوان

سرپرست و مربی سیمین مشکین آرا  

- فاطمه احمدی

- فاطمه جواهری

-معصومه ساکی 

- شیما ضیائی 

-لیلا تکلو 

-لیلا طلایی 

مسابقات قهرمان کشوری بانوان

 استان سمنان شهرستان گرمسار  

 30 /10/88 الی 1/11/88 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید