مسابقات خانوادگی

برگزاری مسابقات دارت خانوادگی و انفرادی
بمناسبت هفته جانباز
در همدان پارک مردم
با حضور بیش از  50 نفر بازیکن
نفرات برتر انفرادی
اول مصطفی آرمزد
دوم داود شامحمدی
سوم بهمن غلامیان 
چهارم ایرج غلامیان 
نفرات برتر خانوادگی دوبل
 اول خانواده مصطفی خوانساری
دوم خانواده محمد مونسیان
سوم خانواده داود شامحمدی
چهارم خانواده سید مجتبی خوانساری

/ 1 نظر / 16 بازدید
داودشامحمدی

متشکرم جمعه خوبی داشتیم