نتایج اولین دوره مسابقات دارت قهرمانی جوانان و نوجوانان کشور

نتایج اولین دوره مسابقات دارت قهرمانی جوانان و نوجوانان کشور

اولین دوره مسابقات دارت قهرمانی جوانان و نوجوانان کشوردر روز سه شنبه مورخ 5/5/89 در استان سمنان شهرستان گرمسار برگزار گردید.

مقام تیمی 14تا 29 سال

مقام اول : استان فارس

مقام دوم : استان قم

مقام سوم : استان مازندران

انفرادی زیر 20 سال

نفر اول : دانیال مکارمی                اصفهان

نفر دوم : محمد جوینده                 فارس

نفر سوم : هادی امینی                   فارس

انفرادی 20 تا 29 سال

نفر اول : منصور محجلین               فارس

نفر دوم : محمد روشن بین              قم

نفر سوم : صادق یدالله زاده            مازندران  


/ 1 نظر / 3 بازدید