نتایج مسابقات دارت همدان

آقایان نفر اول آقای علی خوشبو

نفر دوم آقای شهرام عابدی

نفر سوم آقای شهاب ضیائی

بانوان

نفر اول خانم سیمین مشکین آرا

نفر دوم خانم سمیه  ساکی

نفر سوم خانم شیما ضیائی

/ 0 نظر / 8 بازدید