تاریخچه دارت

تاریخ نویسان تخمین می‌زنند که احتمالاً نخستین بار این ورزش که در زمان خود نوعی تفریح هم محسوب می‌شد، در مدیوال انگلیس انجام شده است، چرا که شواهد و اسناد دقیقی از آن در دسترس نیست و به طور تقریبی به سرنخ‌هایی رسیده‌اند که نشان می‌دهد عده‌ای این ورزش را به دانش آموزان دوره متوسطه آموزش می‌دادند که بتوانند با قوی‌تر ساختن عضله‌های بازو و ساعد خود نشانه‌گیری دقیق‌تری داشته باشند که بعدها حتی در جنگ‌ها برای پرتاب کمان و نیزه نیز بسیار مفید بود.

تاریخچه دارت

 

 

صفحه دارت

امتیازات قواعد آن تخته دارت به صورتی طراحی شده است که دایره آن را به صورت قسمتهای مثلثی که به وسیله میله فلزی از هم جدا شده است درآمده . البته اگر به شکل توجه کنید خواهید دید که میله فلزی علاوه بر درست کردن این مثلث ها تختخ دارت را به چهار قسمت مجزا تفکیک کرده ، اگر دارت شما در بین دو میله اول خورده باشد عدد شما در 2 ضرب می شود (Double Ring) و اگر در بین دو میله دوم خورده باشد عدد شما در 3 ضرب می شود (Triple Ring) و اگر در بین میله سوم باشد که معمولا به رنگ روشن است بخورد امتیاز شما 25 و اگر در بین میله آخر به عبارتی مرکز قرار بگیرد نمره شما 50 خواهد بود و اگر دارت شما داخل این میله ها نباشد عددی که روی آن است به تنهایی درنظر گرفته می شود ، چنانچه پرتاب شما خارج از محیط مشخص شده باشد امتیازی برای شما درنظر گرفته نخواهد شد. حال هر مثلث عدد خود را دارد ، و با پرتاب سه دارت در مجموع اعداد محاسبه می گردد، لازم به ذکر است هر سه پرتاب شما را یک راند گویند..
 1- هر بازیکن در یک نوبت چرخشی با انداختن سه دارت در هر نوبت (راند) بازی می کند.
 2- هر بازیکن یک دارت را در شرو ع بازی برای مشخص شدن نفر اغاز کننده بازی پرتاب می کند.
3- امتیازات بدست آمده بر مبنای امتیازی است که برای هر ناحیه درنظر گرفته شده است ، نه بر مبنای رنگ آن

/ 0 نظر / 2 بازدید