12/5/90

 

                    

 

                       

 

     روابط عمومی انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقات اپن ترکیه

 

قابل توجه تیمها و بازیکنان اعزامی به مسابقات اپن در کشور ترکیه     با توجه به تفاهم به عمل آمده

بابرگزارکنندگان مسابقات درکشور ترکیه  شرکت کنندگان می بایست با هماهنگی انجمن دارت

جمهوری اسلامی ایران  در مسابقات حضور یابند

زمان  برگزاری  25 الی29 مهر 1390 آنتالیای ترکیه

روابط عمومی انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران

/ 0 نظر / 8 بازدید