اردوی تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران

 اردوی تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران

اردوی تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران جهت انتخاب تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در کشور ایرلند شمالی اولین اردوی تیم خود را در استان سمنان  شهرستان گرمساربه سرپرستی محمد حسین فاضلی و سر مربیگری رضا انصاری و باحضور 8ورزشکا ر شامل 4  ورزشکار مسابقات انتخابی تهران آقایان بیرانونداز لرستان  پیشوایی از گیلان شهباز پور از لرستان و کریمی از گیلان و 4 بازیکن برتر رنکینگ کشور اعرابی از اصفهان  - یزدی از سمنان مومنی از تهران -  روشن بین از قـم و2 ورزشکار نوجوان کریمپور و ناظری از گرمسار و سه ورزشکار بانوان جعفر پور از البرز شهرام نیا از گیلان جرجانی از گلستان  و خانم زنگانه از گیلان به مدت 3روز از مورخه2/3/90 روز دوشنبه لغایت 5/3/90 پنج شنبه    برگزار گردید تیم ملی جهت اعزام به کشور ایرلند شمالی می بایست با ترکیب 4 بازیکن بزرگسال و یک نوجوان و 2 ورزشکار بزرگسال بانوان ویک  نوجوان  اعزام گردد   

 

 


سومین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی دارت

  باعنایت به بخشنامه قبلی انجمن دارت در سومین و آخرین دوره

مسابقات درتاریخ 29و30 اردیبهشت ماه بانتایج زیر به پایان رسید 

آقایان

حسین پیشوایی      از گیلان اول

سلمان شهباز پور    از لرستان دوم

محمد رضا ناظریه از سمنان و بیت اله کریمی از گیلان سوم مشترک

جوانان

محمدامین کریمپور اول

بانوان

سونیا    جرجانی   از گلستان        اول

خدیجه حاجی پور از گیلان        دوم  

مدینه ملک حسینی و  زهره الازمنی سوم مشترک

/ 0 نظر / 12 بازدید