عکس

یکی از تراکت های بزرگ سالن

سالن آماده برگزاری

کوچکترین دارت باز لیگ

مسن ترین دارت باز لیگ

 

تخته فینال

مراسم افتتاحیه

معرفی تیم ها

آقایان کشاورز و مهندس کرمی از تربیت بدنی فارس

آقای کامبیز ایوب زاده

مراسم اهدا لوح یادبود از طرف آقای اسد زاده رئیس محترم انجمن دارت کشور

آقای غفوری نژاد مربی تیم ملی دارت کشور

/ 0 نظر / 2 بازدید