پیام آئین نامه

آئین نامه لیگ سراسری ایران
بسمه تعالی

آئین نامه مسابقات و اجرایی لیگ سراسری دارت کشور

اهداف برگزاری

1- توسعه و ترویج ورزش دارت .

2- بالا بردن سطح فنی ، علمی و اجرایی و کیفی مربیان ، داوران و ورزشکاران .

3- ایجاد رقابت سالم بین ورزشکاران و همچنین مربیان .

4- بالا بردن سطح اجرایی مسابقات بمنظور دستیابی به اهداف حرفه ای و افزایش توان اقتصادی باشگاهها و تیم ها .

5- استعدادیابی و شناسایی مهره های شاخص ورزشی برای رقابت در سطوح ملی و تقویت و پشتیبانی تیم های ملی جهت شرکت

در مسابقات بین المللی .

6- ترغیب و تشویق بخش خصوصی به منظور آماده سازی بستر مناسب جهت مشارکت .

7- گسترش ، پیش روی و همگانی نمودن ورزش دارت در بین آحاد جامعه .

/ 0 نظر / 4 بازدید