مسابقات لیگ سال 1389

زمان و برگزاری مسابقات لیگ سال 1389

  

         تاریخ                     ماه                     آقایان / بانوان                  مکان برگزاری

  

       29   -29                دیماه                   آقایان                              گرمسار

      30     1            دی  و  بهمن                بانوان                                گرمسار

       26 -  27             بهمن                      بانوان                                گیلان

       28  -  29            بهمن                     آقایان                                گیلان

        10  - 11             اسفند                      آقایان                              خراسان رضوی

       12  -  13           اسفند                        بانوان                              خراسان رضوی

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید