نتایج مسابقات

 

مسابقات آزاد دارت جام مبعث در روز شنبه 19/4/89 در شهر پیشوای ورامین برگزار گردید.

نتایج مسابقات

نفر اول : پیشوایی              استان گیلان

نفر دوم : آشوری               استان گیلان

نفر سوم : ابراهیمی            استان هرمزگان

نفر چهارم : جمشیدی       استان گیلان

کاپ اخلاق : حمیدرضا مومنی       پیشوای ورامین

/ 0 نظر / 2 بازدید