مصاحبه جناب آقای اسد زاده رئیس انجمن دارت

مصاحبه جناب آقای اسد زاده رئیس انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران

         اسدزاده: حضور پرقدرت در جام جهانی دارت دراولویت قرار دارد

رییس انجمن دارت، سطح کیفی مرحله نخستمسابقات انتخابی تیم های

 ملی آقایان و بانوان برای اعزام به جام جهانی را مطلوبتوصیف کرد و

 تاکید نمود که حضور پرقدرت در ایرلند در اولویت قرار دارد.

رییس انجمن دارت، سطح کیفی مرحله نخست مسابقات انتخابی تیم های ملی آقایان

وبانوان برای اعزام به جام جهانی را مطلوب توصیف کردو تاکید نمود که حضور

پرقدرت درایرلند در اولویت قرار دارد.

 احمد اسدزاده" در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومیفدراسیون انجمنهایورزشی

 افزود: مرحله نخست مسابقات انتخابی تیمهای ملی دارت آقایانو بانوان بسیار مطلوب

برگزار شد و انگیزه و اراده شرکت کنندگان در این رقابتها،مایه امیدواری شد. وی در

 ادامه گفت: رقابتهای انتخابی در سالن اختصاصی دارت مجموعه شهید کشوری تهران)

برگزار شد  که هم در رده آقایان و هم در رده بانوان، شاهدتلاش بی وقفه آنان بودیم.

در این مسابقات 64 بازیکن در رده آقایان و 30 بازیکندر قسمت بانوان به رقابت

پرداختند و طبق برنامه، تصمیم داریم پیکارهای انتخابی رادر سه مرحله برگزار کنیم.
اسدزاده در پاسخ به این سئوال که آیا می توان به کسبنتیجه در مسابقات جهانی ایرلند

 امیدوار بود، گفت: تمامی سعی و تلاش ما همین است  وحضور پرقدرت ملی پوشان

در ایرلند، یکی از اهم برنامه های انجمن دارت به شمار میآید. شایان ذکر است که

مرحله دوم مسابقات انتخابیروزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه جاری و مرحله سوم در

تاریخ های 29 و30  اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
مسابقات جامجهانی دارت از تاریخ 29 شهریور تا چهارم مهرماه سالجاری در ایرلند

شمالی برگزار میشود و تیم های ملی آقایان و بانوان ایران در آن حضور خواهند یافت

/ 0 نظر / 16 بازدید